Bilaap (2021)

Release Date :- 2021
Directed By :- Sunny Sanwar
Starring :- Shariful Razz, Zakia Bari Mamo, Sabnam Faria, Runa Khan
Genres :- Drama
Language :- Bengali
Country :- India

Bilaap (2021)

Release Date :- 2021
Directed By :- Sunny Sanwar
Starring :- Shariful Razz, Zakia Bari Mamo, Sabnam Faria, Runa Khan
Genres :- Drama
Language :- Bengali
Country :- India

WebseriesBilaap (2021) - Web Series | Review, Cast & Release Date

Bilaap (2021) – Web Series | Review, Cast & Release Date

Cast

 • Shariful Razz
 • Zakia Bari Mamo
 • Sabnam Faria
 • Runa Khan
 • Lutfar Rahman Jorge
 • Khairul Basar
 • Joy Raz
 • Intekhab Dinar
 • Masum Bashar
 • Samapti Mashuk
 • Puja Cruze
 • Ashraful Ashish
 • Ehsanur Rahman
 • Dipu Imam
 • Nilanjana Nil
 • Sujat Shimul
 • Mili Bashar
 • Maznun Mizan
 • Yashrib Habib

Director

 • Sunny Sanwar
 • Faisal Ahmed

Editor

 • Mithun

YouTube video

Read More : Sunflower Web Series 

Read More : Chick Flick Web Series

Read More : The Accidental Love Story Web Series

Related Articles

Latest Post